Prva spletna airsoft trgovina na Slovaškem

50 000 kosov blaga na zalogi

magnify Iskanje
EUR

Pogoji in določila

1.SPLOŠNI POGOJI
1.1 Prodajalec je Helena Žitňanová-CATUS Slovakia, Zolenská cesta 46/B, 974 05 Banská Bystrica, ID za DDV: SK1020059282, tel. 048/4131524, e-pošta: obchod@catus.sk (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).
1.2 Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na kakršen koli način stopi v stik s prodajalcem z namenom nakupa blaga, ki ga ponuja prodajalec.
1.3 Kupec je tudi vsaka fizična ali pravna oseba, ki na kakršen koli način stopi v stik s prodajalcemprodajalca z zahtevo, da prodajalec zanje nabavi blago, ki ni vključeno v ponudbo, z namenom nakupa tega blaga.
1. 4 Z uporabo spletnega mesta prodajalčeve spletne trgovine in potrditvijo naročila se kupec strinja s temi splošnimi pogoji.
1.5 Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev poslovanja.
1.6 Ti splošni pogoji poslovanja veljajo do izdaje novih splošnih pogojev poslovanja.
1.7 Vse airsoft orožje je orožje kategorije D v skladu z zakonom 190/2003 Z. z. o strelnem orožju in strelivu ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov, njihova prodaja pa je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let.

2. NAROČILO
2.1 Kupec lahko blago naroči samo prek nakupovalne košarice na prodajalčevi spletni strani. Drugega načina naročanja prodajalec ne more sprejeti ali pa lahko povzroči, da blago ne bo dostavljeno.
2.2 Z oddajo naročila se kupec strinja, da bo sprejel naročeno blago in plačal dogovorjeno ceno za blago.
2.3 Prodajalec bo poslano naročilo potrdil v 48 urah med delovnimi dnevi s pošiljanjem elektronskega sporočila o obdelavi njegovega naročila, v izbranih primerih pa po telefonu. Vsa potrjena naročila so zavezujoča!
2.4 Prodajalec se zavezuje, da bo dobavil pravilno vrsto in količino blaga po dogovorjeni ceni v skladu z naročilom.
2.5 Preklic naročila s strani kupca je mogoč v 24 urah po naročilu blaga brez navedbe razloga. Kupec lahko prekliče naročilo v razdelku za stranke na prodajalčevi spletni strani, po telefonu ali elektronski pošti. Ko prodajalec preveri, da so izpolnjeni pogoji za preklic, kupcu preklic naročila potrdi po elektronski pošti ali telefonu. Če je bil znesek za naročeno blago že plačan, prodajalec pošlje denar nazaj na kupčev bančni račun ali ga dostavi na drug način, o katerem se stranki dogovorita.
2.6 Prodajalec ima pravico preklicati naročilo, če naročenega blaga ni mogoče zagotoviti. V tem primeru kupcu nemudoma vrne celoten plačani znesek ali mu ponudi nadomestno blago ali drugo rešitev, če se kupec s tem strinja. Prodajalec ima pravico preklicati naročilo tudi, če ne more stopiti v stik s kupcem (napačni ali neuveljavljeni kontaktni podatki, nedosegljivost ...).
2.7 Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila (odstopa od pogodbe) ali njegovega dela brez dodatnega obvestila, če
(a) se blago ne proizvaja več ali se je prenehalo proizvajati
b) je bila cena blaga napačna
c) proizvajalec ali dobavitelj prodajalcu ni dostavil blaga 2.8 Informacije, objavljene v opisu blaga, so zgolj okvirne in se lahko spremenijo.

3. CENE
3.1 Prodajalec je zavezanec za plačilo DDV.
3.2 Cena za dobavo blaga se prišteje k osnovni ceni naročila, odvisno od načina dostave, ki ga izbere kupec. Cena je odvisna od skupne teže naročenega blaga, trenutna stopnja pa je vidna neposredno v naročilu (za vsak način dostave). Embalaža je vključena v ceno pošiljanja.
3.3 Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila. Cene vseh vrst blaga se lahko razlikujejo od cen v trgovinah. Blago, navedeno na tem spletnem mestu, ne služi kot ponudba blaga v trgovinah. 3.4 Navedena cena za blago velja le v trenutku, ko je cena prikazana kupcu in ko je blago naročeno. Cena blaga v naročilu se ne spremeni, če se cena blaga v prihodnosti zniža ali zviša.

4. PLAČILA
4.1 Kupec lahko blago plača ob dobavi ali z nakazilom na prodajalčev račun na podlagi predračuna (avansa). Prodajalec na podlagi poslanega naročila izda predračun, ki ga pošlje skupaj s potrditvijo naročila po elektronski pošti. Kupec lahko to plačilo izvede na naslednji način:
(a) z bančnim nakazilom s svojega računa,
b) z neposrednim gotovinskim nakazilom na prodajalčev račun.
4.2 Plačilo za kupca iz Slovaške je mogoče samo v EUR. Kupec iz Češke republike plača pošiljko ob dobavi samo v čeških čeških kunah (CZK).
4.3 Prodajalec kupcu skupaj z blagom pošlje davčni dokument (račun). 4.4 Prodajalec si pridržuje pravico, da spremeni vrsto plačila iz plačila po povzetju na bančno nakazilo, če kupec ni prejel blaga v prejšnjih obdobjih ali če je preklical naročilo po njegovi odpremi. Prodajalec je dolžan kupca o tem obvestiti po elektronski pošti. Stranka ima po takšni spremembi pravico do brezplačnega preklica naročila.

5. POGOJI DOBAVE
5.1. Rok dobave blaga iz prodajalčeve ponudbe je v večini primerov v 48 urah ali v 14 dneh od potrditve naročila (odvisno od izbranegavrste blaga in v njej navedenih podatkov o dobavnem roku), najdaljši dobavni rok je 30 dni ali pa se lahko podaljša v dogovoru s kupcem. Prodajalec bo kupca o dobavnem roku in datumu dobave obvestil ob telefonski potrditvi naročila. Če kupec ni zadovoljen s sporočenim podaljšanim dobavnim rokom, ima možnost preklicati naročilo v skladu s členom 2.5 teh splošnih pogojev.
5.2 Blago bo odpremljeno takoj po potrditvi naročila in ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za odpravo.

6. DOSTAVA BLAGA
6.1 Prodajalec bo poskrbel za dostavo blaga na način, ki ga kupec izbere med možnostmi, ponujenimi v naročilu:
(a) s kurirsko službo, cena prevoza znaša 4,80 EUR z DDV,
b) s slovensko pošto z dostavo na pošto. (Obvestilo o dostavi na ustrezno pošto glede na navedeni naslov in možnost prevzema blaga bo pošta kupcu sporočila s sms sporočilom ali s sporočilom po elektronski pošti). Cena pošiljanja je 4,90 EUR z DDV,
c) za dostavo v državo, ki ni Slovaška republika, se blago dostavi samo po kurirski službi. Cena dostave v Češko republiko je 6,50 € z DDV,
d) osebni prevzem - brezplačno.
6.2 Osebni prevzem je mogoč samo na sedežu prodajalca na naslovu Zvolenská cesta št. 46 - Areál 17, 974 05 Banská Bystrica. Kupec bo o tem, da je blago pripravljeno za prevzem, obveščen po elektronski pošti. Blago je pripravljeno za prevzem v dobavnem roku iz točke 5.1.
6.3 Kraj prevzema se določi na podlagi kupčevega naročila. Dostava blaga na določen kraj se šteje za izpolnitev dobave.
6.4 Blago je ustrezno pakirano in zavarovano. Kupec ob prevzemu blaga preveri celovitost pošiljke in hkrati pregleda vsebino pošiljke ter, če ugotovi, da je vsebina pošiljke drugačna ali da je pošiljkapošiljka nepopolna, se mora kupec čim prej, najpozneje pa v dveh delovnih dneh od prejema pošiljke, obrniti na prodajalca.
6.5 Prodajalec kupcu skupaj z blagom izroči račun (davčni dokument), dobavnico. Prodajalec skupaj z blagom dostavi tudi navodila za uporabo in garancijski list, če to zahteva narava blaga.
6.6 Prodajalec ni odgovoren za blago, dokler ga kupec ne prevzame. Šteje se, da je kupec blago sprejel od trenutka, ko kupec pisno potrdi prejem blaga.
6.7 Prodajalec ni odgovoren za morebitno zamudo pri dostavi naročenega blaga kupcu, ki jo povzroči prevoznik. Za škodo na pošiljki, ki jo povzroči prevoznik, v celoti odgovarja prevoznik. Takšne primere rešuje prodajalec z dostavo novega blaga kupcu po plačilu celotne škode s strani prevoznika. 6.8 Prodajalec si pridržuje pravico, da dostavo blaga prek Slovaške pošte zamenja s kurirsko službo le, če je pošiljka težja od 10 kg ali če njene dimenzije ne ustrezajo prevoznim pogojem Slovaške pošte. Prodajalec ne sme spremeniti cene za način dostave, ki ga je izbral kupec.

7. PREKLIC IZVEDENEGA NAROČILA
7.1 Kupec ima v skladu z zakonom pravico odstopiti od obdelanega naročila (v skladu z zakonom "od prodajne pogodbe", če je kupec že prevzel blago) v 14 dneh od datuma prejema blaga, ne da bi navedel razlog.
7.2 Točka 7.1 teh splošnih pogojev velja samo za kupca, ki je blago naročil kot fizična oseba (fizična oseba, ki ni podjetje) in mu je bilo to blago dostavljeno po kurirju ali pošti.
7.3 Blago za vračilo mora biti:
(a) nepoškodovano, neuporabljeno,
b) popolno (vključno z dodatki, dokumentacijo, sesalniki ...),
c) vključno z originalno embalažo, po možnosti nepoškodovano, razen v primeru embalaže izdelka, ki je ni mogoče odpreti brez poškodbe celovitosti embalaže,
(d) vključno s priloženim dokazilom o nakupu.
7.4 V 14 dneh imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe poteče 14 dni po datumu, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, razen prevoznika, prevzame blago.
Pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe nas morate obvestiti o svoji odločitvi, da odstopate od te pogodbe, tako da jasno navedete(npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti) na naslov Helena Žitňanová - CATUS Slovakia, Zvolenská cesta št.46, 974 05 Banská Bystrica, e-pošta: obchod@catus.sk. V ta namen lahko uporabite vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki smo vam ga zagotovili ali poslali. Pošiljko je treba poslati brez plačila po povzetju kot paket na naslov Helena Žitňanová - CATUS Slovakia, Zvolenská cesta no. 46, 974 05 Banská Bystrica ( pošiljk na pošto ne sprejemamo ).
Odstopni rok se ohrani, če pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom odstopnega roka.

Obrazec za odstop od pogodbe lahko prenesete na naslednji povezavi: https: //www.catus.sk/www/upload/filemanager/withdrawal_from_the_contract_sk.pdf

7.5 Posledice odstopa od pogodbe
Ob odstopu od pogodbe vam bomo vrnili vsa plačila, ki ste jih opravili v zvezi s sklenitvijo pogodbe, zlasti nakupno ceno, vključno s stroški dostave blaga do vas. To ne velja za dodatne stroške, če ste izbrali način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponujamo. Plačila vam bomo vrnili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od datuma, ko smo prejeli vaše obvestilo o odstopu od te pogodbe. Povrnjena bodo na enak način, kot ste ga uporabili za plačilo, razen če ste se izrecno dogovorili za drugačen način plačila, brez dodatnih stroškov.
Plačilo za kupljeno blago vam bomo izplačali šele po dostavi vrnjenega blaga nazaj na naš naslov ali po predložitvi dokazila o povratni pošti, karkoli se zgodi prej.
Blago nam pošljite nazaj ali ga prinesite na naš naslov najpozneje v 14 dneh od dneva, ko uveljavljate pravico do odstopa od pogodbe. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če blago pošljete nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Za neposredne stroške vračila blaga ste odgovorni sami.

7.6 V primeru neizpolnjevanja katerega koli od pogojev iz točk 7.1 do 7.4 teh splošnih pogojev prodajalec ne bo sprejel preklica izvedenega naročila, blago pa bo vrnjeno na kupčeve stroške.
7.7 Kupec je odgovoren le za kakršno koli zmanjšanje vrednosti Blaga, ki je posledica takšnega ravnanja z Blagom, ki presega ravnanje, potrebno za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti Blaga na način, ki je podoben ravnanju v trgovini z opeko in malto.

8. GARANCIJE IN ZAHTEVKI
8.1 Obravnava reklamacij je urejena z garancijskimi pogoji za določeno blago, civilnim zakonikom in ustreznimi predpisi.
8.2 Garancijski rok za vse blago, ki je na voljo v prodajalčevi spletni trgovini, je 24 mesecev. Kupec ob nakupu blaga prejme potrjen garancijski list.
8.3 Za orožje, ki je označeno kot "okrasno, kratko. dec." je ob prodaji popolnoma funkcionalno, vendar se njegovi notranji in zunanji deli ter dodatki ne ujemajo običajne kakovosti, kar lahko povzroči, da orožje in pribor ne delujeta ali se pokvarita. Zato se orožje prodaja po nižji ceni. V skladu s členom 619(1) zakona 40/1964 Coll. prodajalec ni odgovoren za napako, zaradi katere se orožje in njegovi dodatki prodajajo po nižji ceni. Priporočamo, da se orožje uporablja v dekorativne namene.
8.4 Reklamacije za mehanske poškodbe blaga, ki niso bile očitne ob prevzemu pošiljke, je kupec dolžan uveljavljati takoj po njihovem odkritju - takoj po prvi uporabi izdelka. Kasnejših tovrstnih zahtevkov ni več mogoče sprejeti.
8.5 Garancija ne zajema običajne obrabe izdelka (ali njegovih delov), ki je posledica uporabe.
8.6 Kupec je dolžan reklamirano blago dostaviti kompletno, vključno z vsemi dodatki, ki jih vsebuje embalaža, čisto, mehansko nepoškodovano, v originalni embalaži, vključno z navodili, kopijo računa, dobavnico in originalnim garancijskim listom. Kupec mora skupaj z blagom poslati opis napake.
8.7 Kupec mora blago poslati v reklamacijo brez plačila po povzetju in z dostavo na prodajalčev naslov: Helena Žitňanová-Catus Slovakia, Zvolenská cesta št. 46 - Areál 17, 974 05 Banská Bystrica, sicer pošiljka ne bo sprejeta.
8.8 Garancijsko popravilo je brezplačno. V primeru neupravičene reklamacije je kupec dolžan plačati vse stroške, ki nastanejo pri reševanju reklamacije.
8.9 Pri uveljavljanju reklamacije za airsoft pištole je treba predložiti tudi garancijski list, ki je priložen k prodaji.

9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Varstvo osebnih podatkov kupcev. Zagotavljanje osebnih podatkov ni obvezno, je prostovoljno, vendar v primeru, da jih ne boste posredovali, ne bo mogoče ugoditi vašim zahtevam in vam omogočiti nakupovanja v naši spletni trgovini.

Namen obdelave osebnih podatkov: Upravljavec obdeluje osebne podatke izključno za namen njihovega posredovanja ustreznemu oddelku Policijske službe Slovaške republike na podlagi posebnega predpisa in za namenza namen njihovega dajanja na voljo ali posredovanja drugim organom javne uprave, če upravljavcu takšno obveznost nalaga splošno zavezujoč pravni predpis.

Krog prejemnikov osebnih podatkov: Policija Slovaške republike ali drugi organi javne uprave, če je upravljavec dolžan razkritiorganu osebne podatke, ki jih obdeluje upravljavec, zahteva splošno zavezujoč pravni predpis.

Helena Žitňanová - CATUS Slovaška se ob spoštovanju zasebnosti oseb zavezuje, da bo zbirala le tiste osebne identifikacijske podatke (informacije, ki omogočajo ali olajšajo identifikacijo katere koli osebe, npr. ime in priimek, prebivališče, e-pošta, ter informacije o osebi, ki dokazujejo zakonsko pravico te osebe do nakupa izdelkov pri našem podjetju, so predmetposebnega postopka), ki nam jih prostovoljno posredujete in jih nujno potrebujemo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno storitev.

Od vas je odvisno, ali nam boste te podatke sporočili. Osebni podatki, ki so del naročila in so nam bili sporočeni med postopkom registracijeregistracije stranke, v našem podjetju veljajo za zaupne in so zaščiteni pred zlorabo. Če so za izvedbo nakupa potrebni dodatni dokumenti, se vsi podatki iz teh dokumentov obravnavajo na način, določen v teh splošnih pogojih.

S pošiljanjem zavezujočega naročila ali povpraševanja kupec našemu podjetju podeli neomejeno soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Naše podjetje evidentira in obdeluje osebne podatke, ki jih posredujete, za namene trgovine, storitev in preverjanja kupčeve starosti.

Če svoje osebne podatke posredujete za namen pridobitve izdelkov (vidno označenih v naši ponudbi) s strani mladoletne ali nepolnoletne osebe, čeprav lahko ti izdelkilahko kupijo in uporabljajo le osebe, starejše od 18 let, prevzemate pravno odgovornost za kršitev splošno veljavne zakonodaje.

Helena Žitňanová - CATUS Slovakia se zavezuje, da informacij o osebnih podatkih, pridobljenih prek našega spletnega mesta in spletne trgovine, ne bo razkrila, prodala ali dala v najem tretjim osebam.

Helena Žitňanová - CATUS Slovakia je dolžna razkriti potreben del vaših osebnih podatkov za prevozm podjetjem, ki na podlagi vašega zavezujočega naročila zagotavljajo prevoz naših izdelkov do vas. Ta podjetja so odgovorna za varstvo vaših osebnih podatkov v skladu z veljavno slovaško zakonodajo.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in neobvezno. Helena Žitňanová - CATUS Slovaška bo vaše osebne podatke prejela, uporabila, shranila in zavrgla v skladu zustreznimi internimi normativnimi pravnimi akti družbe, zlasti v skladu z zakonom št.428/2002 Coll. o varstvu osebnih podatkov. V skladu z določbami tretjega odstavka 20. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov imate pravico (a) kadar koli pisno ugovarjati nadaljnji obdelavi oz. uporabi vaših osebnih podatkov, tudi v primeru poštnega, faksimilnega, elektronskega ali telefonskega stika. Če nam posredujete svoje osebne podatke, jih boste lahko kadar koli spremenili ali izbrisali, če nas o tem obvestite po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti.

10. KONČNI PODATKI
10.1 Nadzor nad izvajanjem storitev izvajata Okrožna policijska uprava, Okružná 19, Banská Bystrica, in Slovaški trgovinski inšpektorat, poštni predal 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
10.2 Morebitni spori med prodajalcem in kupcem se lahko rešujejo prek sistema alternativnega reševanja sporov šele potem, ko kupec prodase je kupec obrnil na prodajalca z zahtevo za odpravo nepravilnosti in je prodajalec na kupčevo zahtevo za odpravo kršitve kupčevih potrošniških pravic odgovoril negativno ali na zahtevo kupca ni odgovoril več kot 30 dni. Potrošnik se lahko obrne na subjekt sistema alternativnega reševanja sporov, ki je na primer slovaški trgovinski inšpektorat, poštni29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ars@soi.sk ali pa spor rešiti prek namenske platforme, ki jo najdete na naslovu http : //ec.europa.eu/consumers/odr/
10.3 Vse informacije, navedene kot opis blaga ali razširjen opis blaga, so informacije, prevzete od proizvajalca ali uvoznika blaga v Evropsko unijo. Te informacije se lahko razlikujejo od dejanskega opisa blaga. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne razlike med opisom ali razširjenim opisom blaga, kot je naveden na tem spletnem mestu, in dejanskim stanjem.
10.4 Ti splošni pogoji veljajo in se začnejo uporabljati 1. februarja 2016 ter nadomeščajo prejšnje različice splošnih pogojev poslovanja. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.

V Banski Bystrici 1. februarja 2022